Phần mềm nhà hàng miễn phí    Phần mềm nhà hàng cảm ứng miễn phí    Phần mềm bán hàng miễn phí Liên hệ

THIẾT BỊ MĂ VẠCH - MÁY IN HÓA ĐƠN - MÀN H̀NH CẢM ỨNG - NGĂN KÉO ĐỰNG TIỀN - MÁY ĐẾM TIỀN

         

PHẦN MỀM QUẢN LƯ(ĐƠN) PHẦN MỀM QUẢN LƯ(.NET) THIẾT BỊ
PHẦN MỀM QUẢN LƯ KARAOKE

QUẢN LƯ SẢN PHẨM/DỊCH VỤ/TỒN KHO...

QUẢN LƯ PH̉NG/GIÁ GIỜ/PHỤ THU...

CHUYÊN KINH DOANH KARAOKE.

PHÁT HÀNH BẰNG CD-ROM.

Giá: 1.400.000 VNĐ           XEM CHI TIẾT...

PHẦN MỀM QUẢN LƯ KINH DOANH BÁN HÀNG

QUẢN LƯ CÔNG TY/CỬA HÀNG/SHOP...

QUẢN LƯ BÁN HÀNG/XUẤT/NHẬP/TỒN/CÔNG NỢ...

CHUYÊN CÔNG NỢ/BÁN SỈ/BÁN BUÔN/BÁN LẺ...

VẬN HÀNH TRÊN MẠNG NỘI BỘ HOẶC INTERNET...

Giá: 3.700.000 VNĐ                      XEM CHI TIẾT...

MÁY IN NHIỆT

PHẦN MỀM QUẢN LƯ BILLIARDS (BIDA)

QUẢN LƯ SẢN PHẨM/DỊCH VỤ/TỒN KHO...

QUẢN LƯ BÀN/GIÁ GIỜ/PHỤ THU...

CHUYÊN DOANH BI DA/BILLIARDS...

PHÁT HÀNH BẰNG CD-ROM.

Giá: 1.400.000 VNĐ           XEM CHI TIẾT...

 

PHẦN MỀM QUẢN LƯ NHÀ HÀNG/BARCAFE

QUẢN LƯ NHÀ HÀNG/BARCAFE/CĂN TIN...

QUẢN LƯ XUẤT/NHẬP/TỒN/ĐỊNH LƯỢNG...

QUẢN LƯ THU CHI/HÓA ĐƠN TÍNH TIỀN/BẾP...

KIỂM SOÁT CHẶT CHẼ TIỀN THU/TỒN KHO/BẾP...

VẬN HÀNH TRÊN MẠNG NỘI BỘ HOẶC INTERNET...

Giá: 2.700.000 VNĐ                      XEM CHI TIẾT...

MÁY ĐỌC MĂ VẠCH

PHẦN MỀM QUẢN LƯ KHÁCH SẠN

QUẢN LƯ SẢN PHẨM/DỊCH VỤ/TỒN KHO...

QUẢN LƯ PH̉NG/GIÁ THUÊ...

CHUYÊN KHÁCH SẠN/NHÀ NGHỈ...

PHÁT HÀNH BẰNG CD-ROM.

Giá: 1.400.000 VNĐ            XEM CHI TIẾT...

PHẦN MỀM QUẢN LƯ KINH DOANH BÁN HÀNG

QUẢN LƯ CHUỖI CTY/CHI NHÁNH/CỬA HÀNG...

BÁN HÀNG/XUẤT/NHẬP/TỒN/CÔNG NỢ...

CHUYÊN CÔNG NỢ/BÁN SỈ/BÁN BUÔN/BÁN LẺ...

VẬN HÀNH TRÊN MẠNG NỘI BỘ HOẶC INTERNET...

Giá: 6.500.000 VNĐ                         XEM CHI TIẾT...

MÁY IN NHIỆT

PHẦN MỀM QUẢN LƯ THU VIỆN PHÍ

QUẢN LƯ THUỐC/DỊCH VỤ/TỒN KHO...

QUẢN LƯ THÔNG TIN BỆNH NHÂN...

CHUYÊN PH̉NG KHÁM/PH̉NG MẠCH...

KIỂM SOÁT CHẶT CHẼ TIỀN THU NGÂN.

PHÁT HÀNH BẰNG CD-ROM.

Giá: 2.900.000 VNĐ           XEM CHI TIẾT...

PHẦN MỀM QUẢN LƯ KINH DOANH BÁN HÀNG

QUẢN LƯ CỬA HÀNG/SHOP/CHI NHÁNH...

QUẢN LƯ BÁN HÀNG/XUẤT/NHẬP/TỒN...

CHUYÊN DOANH BÁN LẺ...

VẬN HÀNH TRÊN MẠNG NỘI BỘ HOẶC INTERNET...

Giá: 2.500.000 VNĐ                      XEM CHI TIẾT...

 

MÁY IN TEM MĂ VẠCH

PHẦN MỀM QUẢN LƯ HÓA ĐƠN VAT

QUẢN LƯ SẢN PHẨM/DỊCH VỤ/TỒN KHO...

QUẢN LƯ KHÁCH HÀNG/NHÀ CUNG CẤP...

QUẢN LƯ HÓA ĐƠN MUA VÀO/BÁN RA...

XEM CHI TIẾT...

MIỄN PHÍ !!!     TẢI VỀ MIỄN PHÍ

PHẦN MỀM QUẢN LƯ THUỐC/DƯỢC

QUẢN LƯ CTY/NHÀ THUỐC/HIỆU THUỐC ...

QUẢN LƯ BÁN HÀNG/XUẤT/NHẬP/TỒN/CÔNG NỢ...

CHUYÊN BÁN SỈ/BÁN BUÔN/BÁN LẺ...

VẬN HÀNH TRÊN MẠNG NỘI BỘ HOẶC INTERNET...

Giá: 4.500.000 VNĐ                         XEM CHI TIẾT...

 

PHẦN MỀM CHO VAY/CẦM ĐỒ

TỰ ĐỘNG TÍNH SỐ NGÀY CẦM/VAY.

TỰ ĐỘNG TÍNH TIỀN LÃI.

BÁO CÁO TIỀN CẦM, TIỀN LÃI...

PHẦN MỀM HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

XEM CHI TIẾT VÀ TẢI VỀ...

PHẦN MỀM QUẢN LƯ THUỐC/DƯỢC

QUẢN LƯ CHUỖI CTY/CHI NHÁNH/NHÀ THUỐC...

QUẢN LƯ BÁN HÀNG/XUẤT/NHẬP/TỒN/CÔNG NỢ...

CHUYÊN BÁN SỈ/BÁN BUÔN/BÁN LẺ...

VẬN HÀNH TRÊN MẠNG NỘI BỘ HOẶC INTERNET...

Giá: 8.500.000 VNĐ                         XEM CHI TIẾT...

MÀN H̀NH CẢM ỨNG

PHẦN MỀM DIỆT VIRUS AVIRA

PHẦN MỀM ĐIỀU KHIỂN TEAMVIEWER

PHẦN MỀM LUYỆN NGHE TIẾNG ANH

PHẦN MỀM QUẢN LƯ BỆNH VIỆN

QUẢN LƯ BỆNH VIỆN/PH̉NG KHÁM ...

QUẢN LƯ THUỐC/DƯỢC/DỊCH VỤ ...

QUẢN LƯ CẬN LÂM SÀNG/TOA THUỐC...

QUẢN LƯ THÔNG TIN BỆNH NHÂN NỘI NGOẠI TRÚ...

VẬN HÀNH TRÊN MẠNG NỘI BỘ HOẶC INTERNET...

Giá: CALL                               XEM CHI TIẾT...

08 22 14 9171 -  0919 23 23 53

NGĂN KÉO ĐỰNG TIỀN

BAOTHO SOFTWARE Co., Ltd.

Ngày làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Bảy

Giờ làm việc: .Sáng từ 8h - 12h  .Chiều từ 1h - 5h

THÔNG TIN TÀI KHOẢN

SỐ TÀI KHOẢN:   007-100-34-54-594

 CHỦ TÀI KHOẢN:   Nguyễn Văn Thọ

  Ngân hàng TMCP Ngoại Thương chi nhánh HCM (Vietcombank)

Mọi chi tiết xin liên hệ:

08 2214 9171 - 2214 9172  - 2214 9173 - 0919 23 23 53

BAOTHO SOFTWARE Co., Ltd.
ĐC:     65 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP.HCM.
ĐT:     08 2214 9171 - 2214 9172 - 0919 23 23 53 - 0948 46 46 79.
Email: baothoinfor@yahoo.com; baothoinfo@hotmail.com
Website: www.baotho.vn; www.baotho.com; www.baotho.net

Copyright ©2005 - 2014 BAOTHO SOFTWARE Co., Ltd.